હવે

મન જરા મોટું તમે રાખો હવે,
માફ કરવાનું બટન દાબો હવે.

વૃક્ષનો ઉતરી ગયો સાફો હવે,
તે પછી પડતો નથી માભો હવે.

ધાર બુઠ્ઠી થઇ ગઇ આદર્શની,
ને વળી નીકળી ગયો હાથો હવે.

પુણ્યનો વેરો કોઇ ભરતું નથી,
હે વિધાતા ! મારજો છાપો હવે.

‘જય’ તમારી પેન ઠંડી થાય છે,
એમને પીવડાવજો કાવો હવે.

– જય એસ. દાવડા

Advertisements

13 thoughts on “હવે

  1. સાંપ્રત સમયને અનુલક્ષીને રાષ્ટ્રવાદી બુધ્ધિજીવી ઘેટાછાપ લોકો માટે લખાયેલી તમાચાબધ્ધ ગઝલ . મારા દિલી અભિનંદન કવિશ્રીને

  2. Nice Gazal
    પુણ્યનો વેરો કોઇ ભરતું નથી,
    હે વિધાતા ! મારજો છાપો હવે.

  3. આખી ગઝલ ખૂબ ઉમદા અભિવ્યક્તિથી ભરી ભરી… !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s