ચણાના ઝાડ પર

ચાર છ ક્ષણ વેડીબેઠો છું ચણાના ઝાડ પર,
“હું” હવામાં ઝબોળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

બીજી બાજુ ચંદ્રની જોઈને બંદા ઓળઘોળ,
ઢાઈ અક્ષર ઢીંચી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

આખી દુનિયા મતલબી સાલી મળી છે આનમાં,
જાત ઝાકળ બોળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

જીવતરની થીંગરાળી વારતા હાથવગી છે,
હર ડહાપણ ડહોળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

ભૂખ ઇચ્છાની ખરેખર એક નાટક જેવી છે,
પેટ પહાણે ચોળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

કંઈ નથીની ભેરી સાંભળતો રહું છું કાનમાં,
ઘેલી મમતા ઘોળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર .

આયના જેવું નિખાલસ તો થવાયું નહિ ‘કિશોર’,
જીવ અમથો બાળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

આભ માફક ખાલીપાથી ચીતરાવાને ‘કિશોર’,
જિદ્દી પીંછી ખોસી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

– ડો. કિશોર મોદી

Advertisements

5 thoughts on “ચણાના ઝાડ પર

 1. આભ માફક ખાલીપાથી ચીતરાવાને ‘કિશોર’,
  જિદ્દી પીંછી ખોસી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર….vah

 2. આયના જેવું નિખાલસ તો થવાયું નહિ ‘કિશોર’,
  જીવ અમથો બાળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર….ખૂબ સુંદર.. !!

  આખી ગઝલ ગમી

 3. ચણાનું ઝાડ નથી હોતું, પણ ઘણી વાર માણસ ચગી જઈ મૂંગેરીલાલના સ્વપ્નમાં રાચે ત્યારે આ ઈડિયમ
  વપરાય છે.

  ભૂખ ઇચ્છાની ખરેખર એક નાટક જેવી છે,
  પેટ પહાણે ચોળી બેઠો છું ચણાના ઝાડ પર.

  અભિનવ કલ્પન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s