નડતો નથી

મારી મર્યાદા છે દોષી કોઈને ગણાતો નથી,
બોજ છાતી પર છે હું દરિયો તરી શકતો નથી.

માણસાઈ, પ્રાર્થના, સત્કાર્ય કીધે જાઉં પણ,
આભનો ઈશ્વર મને કોઈ રીતે ફળતો નથી.

તોય કારણ કે અકારણ દુશ્મની તો થાય છે,
હું ભલેને એવું માનું કોઈને નડતો નથી.

દૂર છે મંઝિલ ને શ્વાસોમાં કંઇ દમખમ છે ક્યાં ?
દેખાદેખી ટાળી છે એથી ઝડપ કરતો નથી.

એટલે તો આયનાની રૂબરૂ હું થઈ શક્યો,
બોલું છું એ પાળું છું ને મોઢું ફેરવતો નથી.

એક પળમાં હિમ-શિલા જેમ ભાંગી જાઉં છું,
છું બરફ પણ તોય ધીમે ધીમે ઓગળતો નથી.

હોય છે ‘નાશાદ’ એમાં પણ અનુભૂતિ અલગ,
દૂરથી જોયા કરું છું ફૂલને અડતો નથી.

– ગુલામ અબ્બાસ ‘નાશાદ’

5 thoughts on “નડતો નથી

 1. એટલે તો આયનાની રૂબરૂ હું થઈ શક્યો,
  બોલું છું એ પાળું છું ને મોઢું ફેરવતો નથી…. એકદમ સત્ય..

  ઉમદા અને અર્થસભર ગઝલ

 2. એટલે તો આયનાની રૂબરૂ હું થઈ શક્યો,
  બોલું છું એ પાળું છું ને મોઢું ફેરવતો નથી.

  હંમેશ મુજબ ‘નાશાદ’ની સરસ અને અભ્યાસપૂર્ણ ગઝલ.

 3. એકેએક શે’ર લાજવાબ થયા છે જે એમના જેવા કવિ પાસે અપેક્ષિત હોય છે. નખશિખ સુંદર ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s