દ્વાર પાછળ

એક દિવો ટળવળે છે દ્વાર પાછળ,
વેદનાઓ ઝળહળે છે દ્વાર પાછળ.

કોઇ પણ સમયે જઈ મારો ટકોરા,
આંખ બે ખુલ્લી મળે છે દ્વાર પાછળ.

હું નથી ગૌતમ કે છોડી દઉ ઘડીમાં,
લાગણી ટોળે વળે છે દ્વાર પાછળ.

ગુપ્ત પંચમ વેદ સુખનો સૌ ભણે છે,
ફૂલ ક્યારી ઓગળે છે દ્વાર પાછળ.

ત્યાં સુધી તો માત્ર એ કાળાશ ઓઢે,
સૂર્ય તો સંપુર્ણ ઢળે છે દ્વાર પાછળ.

– નરેશ સોલંકી

Advertisements

7 thoughts on “દ્વાર પાછળ

  1. સરસ રચના. બીજાંને જે સહજ જ ન દેખાય તે પ્રચ્છન્ન રહેતાં રહસ્યો સર્જકને દેખાય. કેટકેટલું આમ દ્વાર પાછળ રહી જતું હશે, ને કેટકેટલી પ્રથાઓ એ જ કારણોસર સમાજમાં પ્રસ્થાપીત થઈ જતી હશે…….ધન્યવાદ અને શુભેચ્છાઓ સાથે –

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s