શેરી થઇ ગઈ

આવન જાવન એવી થઈ ગઈ,
દિલમાં જાણે શેરી થઇ ગઈ.

સ્વાદ સફળતાનો ચાખ્યો સ્હેજ,
સપનાંઓની મેડી થઈ ગઈ.

સ્વાર્થી ગાભા પહેરી ફરતી,
માણસ જાત અદેખી થઈ ગઈ.

ઇચ્છાઓ પકડાતી ન્હોતી,
એક તમાચે ઢેરી થઈ ગઈ.

સાચું ખોટું કરવામાં મેઘ,
જીવન ચાદર મેલી થઈ ગઈ.

મેહુલ ગઢવી ‘મેઘ’

Advertisements

6 thoughts on “શેરી થઇ ગઈ

  1. સ્વાર્થી ગાભા પહેરી ફરતી,
    માણસ જાત અદેખી થઈ ગઈ.

    દરેક શેર માર્મિક છે અને ઘણું કહી જાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s