સતાવી ગઇ

અધૂરી જે હતી વાતો, ફરી ને ત્યાં જ આવી ગઇ,
જરા સી ફાંસ વાગી, વાંસ જેવી એ સતાવી ગઇ.

કરી જોયા પ્રયત્નો તો, સભાથી દૂર રહેવાનાં,
પરંતુ એ નજર, મક્કમ ઇરાદાઓ ડગાવી ગઇ.

ઇમારત એ હતી મશહૂર, એનાં લાખ લેવાલો,
નડી ગઇ ભેજ વાળી રેત, પાયા હચમચાવી ગઇ.

કહીને મોકલી’તી એમ કે મરજીની માલિક છે,
અને કઠપૂતળીની જેમ દોરી પર નચાવી ગઇ.

મળી’તી એક ઇચ્છા નામની કન્યા બહુ જીદ્દી,
કરી હા-ના ઘણી યે તો ય પણ ધાર્યુ કરાવી ગઇ.

– પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

11 thoughts on “સતાવી ગઇ

 1. very nice.
  મળી’તી એક ઇચ્છા નામની કન્યા બહુ જીદ્દી,
  કરી હા-ના ઘણી યે તો ય પણ ધાર્યુ કરાવી ગઇ.
  Saryu Parikh

 2. ઇમારત એ હતી મશહૂર, એનાં લાખ લેવાલો,
  નડી ગઇ ભેજ વાળી રેત, પાયા હચમચાવી ગઇ.

  બહુ સરસ.

 3. છેલ્લેા શેર તો લા-જવાબ છે જ,

  ઇમારત અે હતી મશહૂર, અેનાં લાખ લેવાલો,
  નડી ગઇ ભેજ વાળી રેત, પાયા હચમચાવી ગઇ.

  ઉપરોક્ત શેર ખૂબ ગમ્યો.

 4. વાહ! ખુબ સરસ ઇમારત એ હતી મશહૂર, એનાં લાખ લેવાલો,
  નડી ગઇ ભેજ વાળી રેત, પાયા હચમચાવી ગઇ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s