મળ્યો નહીં

સંતાડવા મોઢું ખૂણો ખાંચો મળ્યો નહીં,
માથું મૂકી રડવા કોઈ કાંધો મળ્યો નહીં.

એક અપ્સરાના વેશમાં ફરતી હતી ઇચ્છા,
પાછળથી એને જોઇ તો વાંસો મળ્યો નહીં.

હું આઈના સામે ઊભો’તો ઊંટ થઈને પણ,
એક પણ જગાથી બિંબમાં વાંકો મળ્યો નહીં.

ઈશ્વરની ચર્ચામાથી રસ ત્યારે ઊડી ગયો,
ગંજેરીઓને જે દિવસ ગાંજો મળ્યો નહીં.

કોરા જ શબ્દો પર મદાર ‘સૂર’નો હતો,
જ્યાં વાત અનુભવની ઉઠી સાંધો મળ્યો નહીં.

– સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

Advertisements

7 thoughts on “મળ્યો નહીં

  1. એક અપ્સરાના વેશમાં ફરતી હતી ઇચ્છા,
    પાછળથી એને જોઇ તો વાંસો મળ્યો નહીં… ક્યારેય નહીં ધરાતી ચૂડેલ જેવી જ હોય છે ઇચ્છા.. !!

    એ વાત સુપેરે વ્યક્ત થાય છે.. આ શે’રમાં .. સુંદર ગઝલ… !!

  2. એક અપ્સરાના વેશમાં ફરતી હતી ઇચ્છા,
    પાછળથી એને જોઇ તો વાંસો મળ્યો નહીં. વાહ, ખૂબજ સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s