મારામાં

ઉઠી લોબાનની ખુશ્બુ,, શરુ થ્યા જાપ મારામાં,
મૂકી ને સાથીયા પર પગ ,પધાર્યા આપ, મારા માં.

તમે થડકારવશ, થીરકાટવશ ;હળવે રહી અડક્યા,
છનન છન છન ,ત તા થૈ થૈ; થયો આલાપ મારામાં.

તમે ચાલ્યાં જવાની વાતના બહુ ઢોલ પીટો મા,
તમે આવ્યા હતા સાજન બહુ ચુપ ચાપ મારામાં.

તમે જાઓ અગર બેસો હવે ના ફેર પાડવાનો,
તમે છો દેહથી સામે ને આપોઆપ મારામાં.

હજારો જન્મની ખારાશ સાથે ઘૂઘવ્યો, તુટ્યો,
હવે તું પણ કશું શિવલિંગ જેવું સ્થાપ મારામાં.

– સ્નેહી પરમાર

Advertisements

5 thoughts on “મારામાં

  1. તમે ચાલ્યાં જવાની વાતના બહુ ઢોલ પીટો મા,
    તમે આવ્યા હતા સાજન બહુ ચુપ ચાપ મારામાં…. વાહ… ખૂબ સુંદર…

    મજાનો મત્લા અને આખી ગઝલ ગમી…

  2. આ ગઝલમાં કવિશ્રીએ પોતીકી સંવેદનાને સરસ રીતે ઉજાગર કરી છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s