કોરી સ્લેટ

સાવ કોરી સ્લેટ પર ઘૂંટી લખ્યા’તા,
આંકડા છેવટ સુધી બસ એ ગણ્યા’તા.

પેન પકડી દેહ દીધો’તો કથનને,
ટેરવેથી સ્પર્શના પાઠો ભણ્યા’તા..

થીગડું ચડ્ડી પરે ભૂલ્યા નહોતા,
એટલે તો પેન્ટને ચાહી શક્યા’તા.

આજ એ વૃધ્ધાશ્રમે વાંકા ફરે છે,
જેમના મજબુત ખભે બેસી ફર્યા’તા.

મૌનની ગહરાઈ જાણી શબ્દ પાસે,
મૌનના અર્થો ય શબ્દોએ કહ્યા’તા.

એકડાએ શૂન્યથી દોસ્તી કરી, કે,
મુલ્ય એનાં દસ ઘણા વધતા રહ્યા’તા.

‘કીર્તિ’ ગજવી ધૂળમાં આખર ભળ્યા જે,
પથ્થરે ઇતિહાસ એના કોતર્યા’તા.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

6 thoughts on “કોરી સ્લેટ

 1. આજ એ વૃધ્ધાશ્રમે વાંકા ફરે છે,
  જેમના મજબુત ખભે બેસી ફર્યા’તા.

  પરિસ્થિતિનો સાંગોપાંગ ચિતાર… !! સુંદર ગઝલ… વાહ

 2. અેકડાઅે શૂન્યથી દોસ્તી કરી, કે,
  મુલ્ય અેનાં દસ ઘણા વધતા રહ્યા’તા.

  પહેલાની અને પછીની પરિસ્થિતિનો તાદ્દશ ચિતાર.
  અને હમેશની જેમ માતબર મક્તા.

 3. જિંદગીની કોરી સ્લેટમાં પ્રસ્તુત ગઝલના સહારે અંગત સંવેદના ચીતરવાને સફળ રહ્યા છે કવિશ્રી. અભિનંદન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s