હા રે અમે..!!

હા રે અમે પરપોટો ફૂટ્યાનાં છાંટા.

દશે દશ ટેરવાંમાં ટીપુંક ભીનાશ લઈ સહરા ફંફોસવાને જાતા,
લઈને બરફ કેરી આંગળી અમે તો ભાઈ સૂરજને ચિતરવા જાતા.
દર્પણનું અસ્તિત્વ શોધવા જતા થયા ચહેરાનાં લાખ લાખ ફાંટા.

હા રે અમે પરપોટો ફૂટ્યાનાં છાંટા.

અફવાની એક એક કાંકરી વીંણીને ભરી સુક્કી સભાનતાની માટલી,
હોવાપણું તો એક ખાલીખમ કોથળી ને એય વળી વળી તળિયેથી ફાટલી.
ધગધગતા સળિયાની ઉપર વીંટાતા અમે સૂતરનાં ચાર પાંચ આંટા.

હા રે અમે પરપોટો ફૂટ્યાનાં છાંટા.

– કિશોર બારોટ

Advertisements

6 thoughts on “હા રે અમે..!!

  1. “ધગધગતા સળિયાની ઉપર વીંટાતા અમે સૂતરનાં ચાર પાંચ આંટા”
    વાહ! સુંદર રચના.

  2. જાતને સાવ ક્ષુલ્લક કહેવા માટે પરપોટાનાં છાંટાથી વાદારે સુંદર રૂપક કયું હોય શકે.. વાહ..!!
    દશે દશ ટેરવાંમાં ટીપુંક ભીનાશ લઈ સહરા ફંફોસવાને જાતા,
    લઈને બરફ કેરી આંગળી અમે તો ભાઈ સૂરજને ચિતરવા જાતા…. ક્યા બાત !!

    એકદમ પ્રવાહી અને ભાવવાહી ગીત.. મોજ આવી ગઈ.. આભાર કિશોરભાઇ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s