લાજવાબ છે

આ ભાવ ને અભાવ છે એ લાજવાબ છે.
ઔષધ સમા આ સ્ત્રાવ છે એ લાજવાબ છે.

આગળ જવાના ખાસ એ પગલાં ભરે નહીં,
જળનો સહજ સ્વભાવ છે એ લાજવાબ છે.

ગમતું થતું નથી.. ની છે ફરિયાદ તે છતાં,
એકાદ-બે બનાવ છે એ લાજવાબ છે.

હળવા થવાની વાતમાં બીજું કશું નથી,
લીધા-દીધાનો લ્હાવ છે એ લાજવાબ છે.

મારી જ સામે રોજ હું ખટલો ચલાવું છું,
મારો મને લગાવ છે એ લાજવાબ છે.

ઉપર જવાની હોડમાં નમતું ય જોખી લઉં,
આ દાબ ને દબાવ છે એ લાજવાબ છે.

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Advertisements

5 thoughts on “લાજવાબ છે

 1. હળવા થવાની વાતમાં બીજું કશું નથી,
  લીધા-દીધાનો લ્હાવ છે એ લાજવાબ છે. કેટલું સહજ… !!

  આમ જ દરેક શે’ર સહજતાથી અભિવ્યક્ત થયા છે.. ઉમદા ગઝલ.. !!

 2. હળવા થવાની વાતમાં બીજું કશું નથી,
  લીધા-દીધાનો લ્હાવ છે એ લાજવાબ છે.

  વાત સાવ સાચી છે, મનનો એક સંતોષ છે.
  મનભાવન ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s