હવે

નિરાશા દઝાડે અગન થઈ હવે,
પડી જાય ચહેરો પવન થઈ હવે.

હું ટેબલ કે ખુરશી થતો જાઉં છું,
ઊગે કેટલા શ્વાસ વન થઈ હવે.

સમયનાં બધાં માપ ખોટાં પડે,
ને માણસ જીવે છે વચન થઈ હવે

હથેળીનું સપનું મૂક્યું આંખમાં
અને વિસ્તર્યું એ ગગન થઈ હવે.

કોઈ રક્તપિતિયાં શા સંબંધ આ,
ખટકતું રહે કૈંક મન થઈ હવે.

ચલો ‘હર્ષ’ બોજો ઊંચકીએ ફરી,
ગયો થાક ઊતરી કવન થઈ હવે.

– હર્ષ બ્રહ્મભટ્ટ

Advertisements

5 thoughts on “હવે

  1. મત્લાથી મક્તા સુધી દરેક શે’ર ગમી જાય એવા….

    ગમી જાય એવી ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s