લખું છું

ગઝલને અરીસો બનાવી.. લખું છું.
શબદથી જ ખુદને સજાવી, લખું છું.

સુવાળું – સુવાળું લખું કેમ હું તો –
કલમને અગનમાં તપાવી, લખું છું.

ન દીવો,ન લાઇટ,ન સૂરજ જલાવું,
સદા હાથ ખુદનો ધખાવી, લખું છું.

નશો, શે’રમાંથી ઝમે એટલે છે …
કે હું ભાન પોતે ગુમાવી, લખું છું.!

નથી બાંધિયો કોઈ દોરો કલમ પર,
ને ‘કંઠી’ બધીયે ફગાવી, લખું છું..!

લેખની કે … સિયાહી તજીને..
લહુ ટેરવાં પર લગાવી લખું છું..!

– કુમાર જિનેશ શાહ

Advertisements

6 thoughts on “લખું છું

 1. સુવાળું – સુવાળું લખું કેમ હું તો –
  કલમને અગનમાં તપાવી, લખું છું.

  ન દીવો,ન લાઇટ,ન સૂરજ જલાવું,
  સદા હાથ ખુદનો ધખાવી, લખું છું

  વાહ…!

 2. નથી બાંધિયો કોઈ દોરો કલમ પર,
  ને ‘કંઠી’ બધીયે ફગાવી, લખું છું..!……..ખૂબ જરૂરી એવું લક્ષણ કવિનું..

  કોઇની શેહ કે શરમ ભર્યા વિના સાચું લખવું જોઈએ.. ઉમદા ગઝલ… !!

 3. નથી બાંધિયો કોઈ દોરો કલમ પર,
  ને ‘કંઠી’ બધીયે ફગાવી, લખું છું..!

  મઝાની ગઝલ. ઉપરની પંક્તિઅો ખૂબ ગમી.
  કવિતા હૃદયના ભાવ સાથે વણાયેલી હોય છે
  તેની પર કોઈનું રાજ કે સત્તા કામ કરતા નથી.

 4. ખૂબ જ જોરદાર કલ્પનાયુકત સુંદર ગઝલ મઝા પડી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s