છુપાવી જાય છે

આંખમાં આંસુ છુપાવી જાય છે,
બે ઘડી સૌને હસાવી જાય છે.

એક ખાલી જામ રાખી હાથમાં,
રોજ એ મહેફિલ જમાવી જાય છે.

હોય જો અંધારનું વાતાવરણ,
તેજની જાજમ બિછાવી જાય છે.

પાણી પીવે રોજ જુદા ઘાટનું,
સૌની સાથે દિલ મિલાવી જાય છે.

જાય જો એ નફરતોના દેશમાં,
પ્રેમની હૂંડી લખાવી જાય છે.

દાદ મળશે કે નહીં પરવા નથી,
પ્રેમથી ગઝલો સુણાવી જાય છે.

– પ્રવીણ શાહ

8 thoughts on “છુપાવી જાય છે

 1. વધુ એક સુંદર ગઝલ માણવાને મળી હકારાત્મક વાતાવરણ જમાવી જાય છે તે કંઈઓછું છે, મિત્રો
  પીવે છે સ્થાનિક ભાષા માટે ચાલે જો કે આવી ભાષાની નબળાઈ કવિશ્રી મરીઝમાં પણ જોવા મળી છે
  અહીં પીવે નહિ પણ પીએ જોઈએ મિત્રભાવે લખ્યું છે બને તો સુધારવા વિનતિ

 2. દાદ મળશે કે નહીં પરવા નથી,
  પ્રેમથી ગઝલો સુણાવી જાય છે…. આ વિશેષ ગમ્યું…

  સુંદર ગઝલ… !!

 3. સરસ, પોઝેટીવ ગઝલ.

  પાણી પીવે રોજ જુદા ઘાટનું,
  સૈાની સાથે દિલ મિલાવી જાય છે.

  ખૂબ સરસ પ્રવિણભાઈ.

 4. સરસ. આવા વ્યક્તિત્વને તો દુનિયાના સહુ કોઈ શોધે છે.

 5. એક ખાલી જામ રાખી હાથમાં,
  રોજ એ મહેફિલ જમાવી જાય છે.
  ક્યા બાત, બહુ જ ગમીયો આ શેર!
  કઈ ના કરે છતાં , બધું બહુ કરી જવાની વાત છે.સાપભી મર જાએ ઓર લાઠીભી ના ટૂટે, એવી વાત છે આ શેરમાં.
  સુંદર રચના…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s