ચુંબન

મને ખબર નથી
હોઠ મદદ છે
રાત્રિ મૂળ છે
પવન ઝેર છે
ઘાસ અત્તર છે
સમય ઓરડી છે
ચુંબન માળો છે
લોહી ભરતી છે
ઋતુ યંત્ર છે
ઉજાશ ઊંડાણ છે
પથ્થર ખાલીપો છે
તરા ગાલ પર ફાટ્યા વગરના
બોંબ જેવો મસોઃ
મારા હોઠ નિષ્કાસિત અવાજ ચાખે છે

– હિમાંશુ પટેલ

Advertisements

8 thoughts on “ચુંબન

  1. ચુંબનની અનોખી વ્યાખ્યા સમું ઉમદા અછાંદસ.. !!

  2. રૂપકોમાં સૌંદર્યથી શોભતી સુંદર અછાંદસ રચના.

  3. અભિવ્યક્તિસભર એક સુંદર અછાંદસ માણવાની મઝા આવી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s