ઓઘડ !

આકળ વિકળ ફર મા ઓઘડ!
નહીં કરવાનું કર મા ઓઘડ!

ના પાડી દે ઠોકીને તું..!
સાચો છે તો ડર મા ઓઘડ!

ભારેખમ છે આંખો તારી,
ભારે સપના ભર મા ઓઘડ!

હામ હોય તો ઊંડો જા ને !
કાંઠે કાંઠે તર મા ઓઘડ.!

દુનિયા આખી રખડી લે તું !
સાચું સુખ તો ઘરમાં ઓઘડ !

મોત આવે તૈ મરજે ને ભૈ!
જીવતેજીવ તું મર મા ઓઘડ.!

– વસંત રાવલ ‘ગિરનારી’

Advertisements

5 thoughts on “ઓઘડ !

  1. સરસ ચિંતનાત્મક ગઝલ, રોજીંદા કલ્પનો સાથે છે પણ ગઝલની નજાકતમાં આવી ભાષા કેટલી ચાલે તેઅભ્યાસુઓ અને નિષ્ણાતો કહી શકે……..

    ‘ના પાડી દે ઠોકીને તું..!’

  2. સાવ સરળ ભાષામાં ઊંડું ચિંતન ભર્યા શે’ર…

    દરેક શે’ર વિચારશીલ લાગ્યા..

  3. ઓઘડ રદીફ સજાવીને કહેવાયેલી એક મનનીય ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s