રોજ અહીં

રોજ અહીં એવી રીતે આ ચાક ઉપર ચડવાનું,
મારું સરનામું પણ મારે, રોજ મને પૂછવાનું !

સુરજ સાખે અંગ મરોડે પ્રશ્નો તાજા-માજા,
ઉત્તર અડકો-દડકો રમવા થઈ ગ્યા આઘા-પાછા
મેઘધનુષી મ્હોરાં પ્હેરી દર્પણને છળવાનું …………..રોજ અહીં એવી

તર્ક અને તથ્યોના પગલે, ચાલ સમયની નાંણી,
ઓટ અને ભરતીની રંગત સમભાવે મેં માંણી,
વાતથી પહેલાં મૌનનું અહિંયા પોત ઝીણું વણવાનુ……..રોજ અહીં એવી રીતે

ખાલીપો ખખડે નહિં એથી, શબ્દોને મેં સાધ્યા,
એમ કરીને એકલતાના પાસા અવળા પાડ્યા,
આજના વરતારાથી કાલે, ઘાટ નવા ઘડવાનું………રોજ અહીં એવી રીતે

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

Advertisements

5 thoughts on “રોજ અહીં

  1. રોજીંદી વિટંબણા અને ભાગ્યની વિડંબનાનું અસરકારક ગીત…

    આખું ગીત પ્રવાહી અને સડસડાટ વહી જતાં ઝરણા જેવુ..

  2. મઝાનું ગીત.

    અાજના વરતારાથી કાલે, ઘાટ નવા ઘડવાનું….રોજ અહીં એવી રીતે

    સાચે જ જિંદગીનો ચાકડો અા રીતે જ ચાલતો હોય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s