તૃપ્ત છું

હાલ જ થયું છે અવતરણ ,ઈશ્વરથી યુક્ત છું,
દુનિયા ધરો નહિ , હજી ધાવણથી તૃપ્ત છું.

સંતાપ ના તમા કોઈ ,કંઈ પણ ફિકર નથી,
ધબકી રહ્યો છું તે છતાં હોવાથી મુક્ત છું.

ઓળખ ના પૂછશો મને , આપી નહિ શકીશ,
હું કોણ છું ખબર નથી , મારાથી ગુપ્ત છું.

ઉંમર નો તાગ તો ભલા મળવો કઠીન છે,
વરસોથી બાળ છું અને સદીઓથી પુખ્ત છું.

– મેહુલ પટેલ ‘ઈશ’

Advertisements

6 thoughts on “તૃપ્ત છું

  1. ઉંમર નો તાગ તો ભલા મળવો કઠીન છે,
    વરસોથી બાળ છું અને સદીઅોથી પુખ્ત છું.

    અા શેર મઝાનો છે અને અાખી ગઝલ ખૂબ સરસ છે.

  2. સંતાપ ના તમા કોઈ ,કંઈ પણ ફિકર નથી,
    ધબકી રહ્યો છું તે છતાં હોવાથી મુક્ત છું……વાહ

    બાળ સહજ ભાવનાઓથી યુક્ત ગઝલ…સરળ શબ્દોમાં… મસ્ત !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s