હેરત પામ્યા

લોકો ત્યારે હેરત પામ્યા,
દાનત એવી બરકત પામ્યા.

લાખ નિરાશા વળગી ત્યારે,
એક અનોખી હસરત પામ્યા.

ઉપર આભ ને નીચે ધરતી,
કેવી મોટી સવલત પામ્યા.

ભગવા પહેર્યા માળા લીધી,
પ્રણામ સૌના દંડવત પામ્યા.

લખી અમે જ્યાં બે-ત્રણ ગઝલો,
ઘરમાં થોડી ઈજ્જત પામ્યા.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

7 thoughts on “હેરત પામ્યા

 1. લાખ નિરાશા વળગી ત્યારે,
  એક અનોખી હસરત પામ્યા.

  ઉપર આભ ને નીચે ધરતી,
  કેવી મોટી સવલત પામ્યા.

  Wah Pravinbhai. Very nice expressions.

 2. ઉપર આભ ને નીચે ધરતી,
  કેવી મોટી સવલત પામ્યા. વાહ….!!

  આનાથી મોટી કઈ સવલત… ઉમદા ગઝલ…. !!

 3. સરળ બાનીમાં અને ટૂંકી બહેરમાં ખૂબ સરસ રચના.

  ઉપર અાભ ને નીચે ધરતી,
  કેવી મોટી સવલત પામ્યા….

  કેવો સરસ સંતોષ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s