શહેર છે

સતત હાંફી જતાં આ શ્વાસ ને ઉચ્છવાસનું આ શહેર છે,
ફકત પીડામાં તડપે લોક, ભરપૂર ત્રાસનું આ શહેર છે.

હવે તો આંસુ પણ ખૂટ્યાં એ કોરી આંખમાં દેખાય ક્યાં,
ઉછેરી વેદના પાંપણ તળે એ ચાસનું આ શહેર છે.

ભલે લાગે કે મંઝિલ આ રહી સામે પણ આવે હાથ ના,
છળે હરદમ હંમેશા એ જ પોલા ભાસનું આ શહેર છે.

છ્તે બંધન બધાં છુટ્ટા અને છુટ્ટા બધાં બંધક વળી,
કદી દેખાયના એવા નિરાળા પાશનું આ શહેર છે.

હવે ‘આનંદ’ ક્યાં કરવો અને કરવો તો કઈ રીતે ? ભલા,
અજાણ્યા ભય અને દહેશત જુઓ ચોપાસનું આ શહેર છે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

10 thoughts on “શહેર છે

 1. ભલે લાગે કે મંઝિલ આ રહી સામે પણ આવે હાથ ના,
  છળે હરદમ હંમેશા એ જ પોલા ભાસનું આ શહેર છે.

 2. હવે તો આંસુ પણ ખૂટ્યાં એ કોરી આંખમાં દેખાય ક્યાં,
  ઉછેરી વેદના પાંપણ તળે એ ચાસનું આ શહેર છે.

 3. હવે ‘આનંદ’ ક્યાં કરવો અને કરવો તો કઈ રીતે ? ભલા,
  અજાણ્યા ભય અને દહેશત જુઓ ચોપાસનું આ શહેર છે.
  વાહ, મજાનો શૅર.

 4. છતે બંધન બધાં છુટ્ટા અને છુટ્ટા બધાં બંધક વળી,
  કદી દેખાયના એવા નિરાળા પાશનું અા શહેર છે.

  ખૂબ સરસ વ્યાખ્યા અાપી શહેરની. સાચે જ શહેર એક
  ગૂંગળામણ છે.

 5. શ્વાસ ને ઉચ્છવાસનું આ શહેર છે,….very nice…good observation….congrats….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s