જુઠી દુઆ લઇ

દર્દના દેનાર આવ્યા છે દવા લઇ ,
ને દિલાસો જુઠો ને જુઠી દુઆ લઇ.

દુઃખ સાથે પૂછશો મારી ખબર ને,
માણશો ભેગા મજા મારી કથા લઇ.

જિંદગી તમને મળી છે ભોગવોને,
કરશો શું મારી તમે સઘળી વ્યથા લઇ.

છે અલગ દુનિયા અલગ નિયમો અમારા ,
શું કરું વીંધે હ્યદય એવી પ્રથા લઇ.

છે જગા નક્કી ખુદાતાલા તરફથી,
તો કરું શું આપની આખર જગા લઇ.

જ્યાં મળી ગઈ છે ખુશી માંગ્યા વિનાની ,
તો કરું શું કોઈની માંગી મજા લઇ.

જિંદગીને ફૂંકી ફૂંકી જીવું છું હું,
કે નથી મારે જવું કોઈ-ખતા લઇ…..

સલીમ દેખૈયા

Advertisements

5 thoughts on “જુઠી દુઆ લઇ

  1. जीववानुं आपणे क़ायम जूठी दुआ पालीने. सरस गझल

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s