ગઝલની આળમાં

કાયમ ગઝલની આળમાં જીવતો રહ્યો,
આમજ લવાજમ શ્વાસનું ભરતો રહ્યો.

ભીતર હતો અઢળક ખજાનો…ને જુઓ,
ક્યાં ક્યાં ગઝલને શોધવા ફરતો રહ્યો.

આ કેવું હૂનર માનવી પામી ગયો ?
દર્પણને કાયમ મોજથી છળતો રહ્યો.

નોખી શરત તમને નહીં ફાવે મિયાં,
અજવાળું આપીને હું પીગળતો રહ્યો.

ગાગાલગા ની આંગળી પકડી ખરી,
પણ, કોક મારામાં સદા લખતો રહ્યો.

આંખે ભલે ચશ્માં ચઢ્યા છે ઓ ‘અમન’,
હું માત્ર, ભીતર દૃષ્ટિ વાપરતો રહ્યો.

કમલેશ ચૌધરી ‘અમન’

Advertisements

5 thoughts on “ગઝલની આળમાં

  1. આ કેવું હૂનર માનવી પામી ગયો ?
    દર્પણને કાયમ મોજથી છળતો રહ્યો… ખૂબ સુંદર… છળવાનું અને તે પણ મોજથી…

    આખી ગઝલ સરસ થઈ છે.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s