અંધાર વેચવો છે

ખાલી મકાનમાંથી અંધાર વેચવો છે,
ઉજ્જવળ કપાસ જેવો દમદાર વેચવો છે.

કોની હથેળીમાં છે એ મુલ્ય જોઉ છું હું,
બોલી કરે છે સાધુ સંસાર વેચવો છે.

એકેક રેખા ભુંસી દુનિયાને એક કરવી,
એવું જ કૈંક ધારી વેપાર વેચવો છે.

તેની દલીલ એવી ગ્રંથોય ગુંચવાતા,
ઇશ્વરની સામે માણસ ખુંખાર વેચવો છે.

કાગળથી શ્વેત બીજું શું હોય વસ્ત્ર બોલો,
મૃત્યુને શોભે એવો શણગાર વેચવો છે.

– નરેશ સોલંકી

Advertisements

7 thoughts on “અંધાર વેચવો છે

 1. મત્લાથી લઈને મકતા સુધી.. ખૂબ સુંદર ગઝલ…

  મોજ આવી ગઈ

 2. કાગળથી શ્વેત બીજું શું હોય વસ્ત્ર બોલો,
  મૃત્યુને શોભે એવો શણગાર વેચવો છે.
  sundar rchna……..

 3. વાહ, સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ.

  તેની દલીલ એવી ગ્રંથોય ગુંચવાતા,
  ઈશ્વરની સામે માણસ ખૂંખાર વેચવો છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s