ગઝલ

સ્થિરતા સંબંધમાં એથી નથી,
ચીકણી માટી સમી છે લાગણી.*

છે મુહોબ્બતમાં ખુશી, એવું નથી,
દર્દ પીડા વેદના પણ છે ઘણી.

થઇ નશામાં ચૂર બદલાયો અને,
માનવી પણ ક્યાં રહ્યો છે માનવી.

સાવ જુઠ્ઠી આંખ છે, તું વાંચ ના,
છેતરે આંસુની રાખી હાજરી.

મેં વખતની શાખને ખંખેરી જ્યાં,
કોઇની યાદો ખરે છે ત્યાં હજી.

દર્દ માં પણ સુર એના એજ છે,
કેટલું વિંધાઇ તો યે વાંસળી.

માત્ર એક મુખપુષ્ઠ જોઇ ને કદી,
કોઇ ક્યાં વાચી શક્યું છે ચોપડી !

~ રીનલ પટેલ

5 thoughts on “ગઝલ

 1. સાવ જુઠ્ઠી આંખ છે, તું વાંચ ના,
  છેતરે આંસુની રાખી હાજરી……..વાહ… !!

  ટૂંકી બહેરમાં મજાની ગૈર મુદર્રફ ગઝલ

 2. દર્દમાં પણ સુર એના એજ છે,
  કેટલું વિંધાઈ તો યે વાંસળી.

  બધાં જ શેર સરસ બન્યા છે. રચના ગમી.

 3. ખુબ સરસ. દરેક વિચાર અને સુંદર રજુઆત.
  સરયૂ પરીખ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s