આજે પણ

લાખના છે મકાન આજે પણ,
છે વિદુર સાવધાન આજે પણ.

જીવને પિંજરું ગમે છે બહુ,
મોત છે દરમિયાન આજે પણ.

ઉગે છે કમળ કીચડમાંથી,
એ જ છે મહેરબાન આજે પણ.

જોઈ પર્યાવરણની આ હાલત,
સ્તબ્ધ છે આસમાન આજે પણ.

મિત્ર, દુશ્મન બની ઉભો રણમાં,
હું ચૂક્યો છું નિશાન આજે પણ.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

6 thoughts on “આજે પણ

 1. મિત્ર, દુશ્મન બની ઉભો રણમાં,
  હું ચૂક્યો છું નિશાન આજે પણ.

  મિત્ર માટે નિશાન ચૂક્વું જરૂરી છે.

  સુંદર રચના.

 2. જીવને પિંજરું ગમે છે બહુ,
  મોત છે દરમિયાન આજે પણ…વાહ…

  સુંદર ગઝલ…

 3. અથથી ઈતિ સુંદર ગઝલ.

  જીવને પિંજરું ગમે છે બહુ,
  મોત છે દરમિયાન અાજે પણ.

  હકીકત છે…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s