નો’તી ખબર!

છે હ્રદય મારુ કઠણ, નો’તી ખબર,
ઘાવમાં છાંટ્યું, લવણ નો’તી ખબર!

આગ દરિયાની હજી શમતી નથી,
રેતમાં ફૂટે ઝરણ, નો’તી ખબર!

ખાલી બસ શોધ્યા કરે છે આજ લગ,
જાતના પરખે હરણ, નો’તી ખબર!

ના કદી ભૂલી જવાનો હું તને,
હૈયું તો કરશે રટણ,નો’તી ખબર!

સાકીની મંઝિલ ઘણી ટૂંકી હતી,
‘સાજ’ને પૂછે ચરણ, નો’તી ખબર!

– ‘સાજ’ મેવાડા

7 thoughts on “નો’તી ખબર!

  1. સરસ મત્લા..

    આગ દરિયાની હજી શમતી નથી,
    રેતમાં ફૂટે ઝરણ, નો’તી ખબર!.. વાહ , મજાની ગઝલ

  2. “ધબક’ માર્ચ ૨૦૧૬માં છપાયેલી ગઝલમાં થોડી ભૂલો રહી ગઈ હતી, જે આ ગઝલમાં કવિશ્રી અશોક જાની, ‘આનંદ’ ના ધ્યાનમાં આવી અને સુધારી છે. ખૂબ આભાર અશોકભાઈ.

  3. ના કદી ભૂલી જવાનો હું તને,
    હૈયું તો કરશે રટણ,નો’તી ખબર!…sundar rachna

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s