ટેબલ પર

સતત ટક-ટક કરે ઘડિયાળ ટેબલ પર,
હું જોઉ છું સમયની ચાલ ટેબલ પર.

મેં જોયું આજનું અખબાર ટેબલ પર,
સમય બોલ્યો: તને તું વાંચ ટેબલ પર.

સ્મરણ તારું ને ઢળતી સાંજ ટેબલ પર,
બીજું બનતું નથી કૈં ખાસ ટેબલ પર.

હું માથું મૂકું ને એમાં થતો કલરવ,
કે ઊગે છે અચાનક ઝાડ ટેબલ પર.

ઘડીભર બેસું છું હું જિંદગી સાથે,
ને પૂછી લઉં છું એના હાલ ટેબલ પર.

કપાતી ડાળ જેવા હાથ લાગે છે,
હું જ્યારે પણ મૂકું છુ હાથ ટેબલ પર.

કલમ, ચશ્મા, ગઝલની ચોપડી વચ્ચે,
કદી, પૂરું થશે એકાંત ટેબલ પર.

– મહેશ દાવડકર

Advertisements

5 thoughts on “ટેબલ પર

  1. સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ… ‘ટેબલ પર’ જેવા રદીફને સંલગ્નીને એક એક શે’ર મજેદાર થયા છે..

    હું માથું મૂકું ને એમાં થતો કલરવ,
    કે ઊગે છે અચાનક ઝાડ ટેબલ પર…. વાહ વાહ… બહોત અચ્છે !!

  2. दिनचर्या उजागर करती अेक नवी तरहनी गझल अने ते पण टेबलना अेकांतनी हाजरीमां सरस

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s