કરતો હોઉં છું

ચિઠ્ઠી વગર, ફૂલો વગર હું વાત કરતો હોઉં છું,
પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રેમની કબૂલાત કરતો હોઉં છું.

તું ધારી ધારીને ન જોયા કર, કે બેઠો છું કાં ચૂપ?
હું મૌન રહીને પણ કશી શરૂઆત કરતો હોઉં છું.

સપનાઓ આવે કે ન આવે, કંઇ ફરક પડતો નથી,
નિરાંતથી હું પાર આખી રાત કરતો હોઉં છું.

શિક્ષા દીધીતી તેં ખુદા, આજે મને એ યાદ છે,
હું એ મુજબ સુખની બધે ખેરાત કરતો હોઉં છું.

હું જિન્દગી મારી ગઝલ માફક મઠારું છું સદા,
મિસરા ગમે ના, એ સહજ બાકાત કરતો હોઉં છું.

આ શૅરિયત મારી ગઝલમાં એમ ના આવે ‘પથિક’,
કલ્પન પ્રદેશેથી રૂપક આયાત કરતો હોઉં છું.

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

8 thoughts on “કરતો હોઉં છું

 1. તું ધારી ધારીને ન જોયા કર, કે બેઠો છું કાં ચૂપ?
  હું મૌન રહીને પણ કશી શરૂઆત કરતો હોઉં છું… વાહ મજાનું..

  ગમી જાય એવી ગઝલ.. !!

 2. very good..હું જિન્દગી મારી ગઝલ માફક મઠારું છું સદા,
  મિસરા ગમે ના, એ સહજ બાકાત કરતો હોઉં છું.
  Saryu Parikh

 3. હું જિન્દગી મારી ગઝલ માફક મઠારું છું સદા,
  મિસરા ગમે ના, એ સહજ બાકાત કરતો હોઉં છું.

  ખૂબ સરસ વાત કહી ……

 4. તું ધારી ધારીને ન જોયા કર, કે બેઠો છું કાં ચૂપ?
  હું મૌન રહીને પણ કશી શરૂઆત કરતો હોઉં છું.
  ક્યાં બાત હે પથિક….

 5. સુખની બધે ખેરાત કરતો હોઉં છું….very nice pathik…

 6. लांबी रदीफमां कहेवायेली अेक उमदा गझल फरी फरी पठन करवानुं मन थाय अेवी सरस रचना अभिनंदन

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s