આવે છે

એક મીઠો પ્રહાર આવે છે,
દિલને ત્યારે કરાર આવે છે,

ત્યાગશે મન, વિચારવું ક્યારે,
એક એવો વિચાર આવે છે.

એક સુખની હવે પ્રતીક્ષા છે,
દર્દ જ્યાં બેસુમાર આવે છે.

ના સ્થિતિ, ના સ્વભાવ કાયમ છે,
રોજ એમાં વિકાર આવે છે.

એમનો હણહણાટ જબરો છે,
સાત ઘોડે સવાર આવે છે.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

9 thoughts on “આવે છે

 1. વાહ! પ્રવિણભાઈ, ખૂબ સુંદર ગઝલ,
  ત્યાગશે મન, વિચારવું ક્યારે,
  એક એવો વિચાર આવે છે.

 2. બધા જ શે’ર કાબિલ-એ-દાદ..

  ટૂંકી બહરમાં સુંદર કામ ………………. !!

 3. સરસ.
  ના સ્થિતિ, ના સ્વભાવ કાયમ છે,
  રોજ એમાં વિકાર આવે છે.
  સરયૂ

 4. ना स्थिति ,ना स्वभाव क़ायम छे,
  रोज़ अेमां विकार आवे छे.

  टूंकी बहेरमां झीणुं नकशीकम सुंदर गझल

 5. ना स्थिति ,ना स्वभाव क़ायम छे,
  रोज़ अेमां विकार आवे छे

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s