ખુદને.. !

હથોડી હું, છીણી પણ હું, ને પથ્થર હું, ઘડું ખુદને.. !
જરા ઝાંકું જો ભીતર તો જુઓ કેવો મળું ખુદને !

ફકત એક હાથ લંબાવું હું એવો દૂર મારાથી,
છતાં પણ માંડ કોઈ વાર તકલીફે અડું ખુદને.!

છું ખાલી ખમ્મ અંદરથી, છતાં લાગુ ભરેલો હું,
બધે વેરાઈ ગ્યો છું હું હવે ખુદમાં ભરું ખુદને..!

મુકાઇ જાઉં આડે હાથ રોજે રોજ ને પાછો,
ના નિકળું શોધવા તો પણ અનાયાસે જડું ખુદને. !

હવે પીડામાં પણ ‘આનંદ’ માણી લેવો છે મારે,
ને એથી સાવ એકાંતે જઇ હું આથડું ખુદને. !

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “ખુદને.. !

  1. नवीन कंइक जुदा मिजाजमां कहेवायेली अेक सुंदर गझल

  2. મુકાઇ જાઉં આડે હાથ રોજે રોજ ને પાછો,
    ના નિકળું શોધવા તો પણ અનાયાસે જડું ખુદને. !
    વાહ! ખૂદને જડી જવું જ અગત્યનું છે ને?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s