ડૂબી ગયો

ખુદમાંથી એક પળ જ્યા ભરોસો ઉઠી ગયો,
તરવૈયો થઇને છીછરા જળમાં ડૂબી ગયો.

હું જાઉ કે ના જાઉ તું બસ એટલું તો પૂછ્,
ડુબુ કે ના ડુબુ એ ખુદ સુરજ પૂછી ગયો.

લોકો લઇ હથોડા તુટી પડ્યાને થાક્યા,
હું માત્ર મને ટાંકણી મારી તુટી ગયો.

નહીતર તો એને જોઇ આંખો બુઝાઇ જાતે,
સારું થયું કે ઘરનો દીવો બૂઝી ગયો.

તે આવવામાં બે પળ મોડું કરી દીધું,
‘નારાજ’ રોઇ રોઇ હમણા ઉંઘી ગયો.

– ચંદ્રેશ મકવાણા

Advertisements

7 thoughts on “ડૂબી ગયો

  1. નહીતર તો એને જોઇ આંખો બુઝાઇ જાતે,
    સારું થયું કે ઘરનો દીવો બૂઝી ગયો.॥ વાહ.. ખૂબ સુંદર અભિવ્યંજના…. !!

    આખી ગઝલ મજાની થઈ છે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s