કલમને ડાળખી ફૂટી

રૂડા આવ્યાં છે ટાણાં રે, કલમને ડાળખી ફૂટી,
મંગાવો ગોળ ધાણા રે, કલમને ડાળખી ફૂટી.

થયું છે અવતરણ એવા ધમાકેદાર શબ્દોનું,
પીગળશે આજ પાણા રે, કલમને ડાળખી ફૂટી.

ફરી કોઈ અધરની ફૂંક ઇજન લઈ ઊભી તત્પર,
ફરીથી પાડ કાણાં રે,કલમને ડાળખી ફૂટી.

મળ્યો છે રામજીનો સ્પર્શ કે સંજીવની બુટી,
સજીવન થ્યા છે ગાણાં રે, કલમને ડાળખી ફૂટી.

હતું જે બીજમાં તે વૃક્ષમાં થઈ બીજ ઉગ્યું છે,
ઉકેલાયા ઉખાણા રે, કલમને ડાળખી ફૂટી.

– પારૂલ ખખ્ખર

8 thoughts on “કલમને ડાળખી ફૂટી

 1. થયું છે અવતરણ એવા ધમાકેદાર શબ્દોનું,
  પીગળશે આજ પાણા રે, કલમને ડાળખી ફૂટી…. વાહ !!

  નખશિખ સુંદર ગઝલ..!! કલમને ડાળખી ફૂટવાનું કલ્પન ઘાલ કરી ગયું..

 2. વાહ રે વાહ… વાહ રે વાહ.. મસ્ત મસ્ત ગઝલ….

  અહો, આ અક્ષરોની ખીલી છે કૂંપળો કેવી !
  જુઓ તાણા ને વાણા રે, કલમને ડાળખી ફૂટી!

  મઝ્ઝા આવી ગઈ….

 3. સમયાનુંસારના ભાવો જ્યારે એક કવિયિત્રીની ગઝલમાં ફૂટે ત્યારે આવી સ-રસ રચના થાય. ‘ડાળખી ફૂટી’ રદીફ કંઈ નવ-સંસ્કરણનો અણસાર આપી જાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s