સૂર્ય થા..!

ના પ્રકાશિત થઈ શકાશે અન્યથા,!
બસ હવે તો ખુદ તું તારો સૂર્ય થા.!

અંધકારે જીવવાનું છોડીને,
તેજથી ઝગમગતું કોઈ દ્રશ્ય થા.!

રાજ છો ને હો જૂઠાણાંનું બધે,
તખ્ત પલટાવી દે એવું સત્ય થા.!

ના નિરાશા સ્પર્શી પણ શકશે કદી,
તું નવું આશા ભર્યું ચૈતન્ય થા.!

તું બિછાવે ફૂલ ના તો કઇં નહીં,
કોઈના પણ માર્ગનો ના શલ્ય થા.!

આપ ઊંચાઈ ગઝલને તું નવી,
કાં મરીઝ, બેફામ કાં તું શૂન્ય થા.!

– હેમંત મદ્રાસી

Advertisements

4 thoughts on “સૂર્ય થા..!

  1. તખ્ત પલટાવી દે એવું સત્ય થા….very nice…enjoyed your nice gazal….

  2. રાજ છો ને હો જૂઠાણાંનું બધે,
    તખ્ત પલટાવી દે એવું સત્ય થા.! વાહ….!!!

    અદ્વિતીય ખુમારીની ગઝલ….

    એક એક શે’ર ગમી જાય એવા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s