અરમાન જાગે છે

નિરાળી ચાંદની રાતે નવા અરમાન જાગે છે,
સલૂણી ચાંદની રાતે નવા અરમાન જાગે છે.

હવાની ચાલ છે મધ્ધમ, છે શીતળ સાંજની ગરિમા,
મજાની ચાંદની રાતે નવા અરમાન જાગે છે.

ખીલે છે ડાળ પર કળીઓ, હસે છે ફૂલ ઉપવનમાં,
મધુરી ચાંદની રાતે નવા અરમાન જાગે છે.

ખબર નો’તી કે ધરતી પર, નર્યો અજવાશ શેનો છે!
ઝળકતી ચાંદની રાતે નવા અરમાન જાગે છે.

પવન વહેતો રહે અવિરત, ને ગીતો પ્રેમના ગાયે,
સુરીલી ચાંદની રાતે નવા અરમાન જાગે છે.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

7 thoughts on “અરમાન જાગે છે

  1. ટૂંકી બહરમાં ગઝલ લખવાની હથોટીધરાવતા કવિશ્રીની દીર્ઘ રદીફ વાળી ગઝલ જોઈ આનંદ થયો..

    એક ઉમદા ગઝલો સંનિષ્ઠ પ્રયાસ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s