ક્યાં છે ?

આમ જુઓ તો કશી પણ વાત ક્યાં છે !
પણ વિચારી જો કે તારી જાત ક્યાં છે ?

આયના સામે જઇ ઊભો રહે તું,
એટલી સીધી સરળ ઔકાત ક્યાં છે ?

એક સરખા બીબાંમાથી નીકળ્યો તું ,
સાવ નોખી હોય એવી ભાત ક્યાં છે ?

એક લાંબી ઊંઘના છે ઓરતા,
પણ પછેડી તાણવા સમ રાત ક્યાં છે ?

ચાલ, પકડી લે જરા ‘આનંદ’ને લ્યા,
એ મળ્યા જેવી કોઈ સૌગાત ક્યાં છે ?

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

6 thoughts on “ક્યાં છે ?

 1. એક સરખા બીબાંમાથી નીકળ્યો તું ,
  સાવ નોખી હોય એવી ભાત ક્યાં છે ?

  to be human is what this is,nicely said.

 2. આનંદ જેવી કોઈ સૌગાત ક્યાં છે…. very nice ashokbhai…

 3. એક સરખા બીબાંમાથી નીકળ્યો તું ,
  સાવ નોખી હોય એવી ભાત ક્યાં છે ?

  વાહ.. સરસ કહ્યું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s