વિચારણા

ઝંખના જેવડી ચીજને જાણવા,
ભરથરી નીકળ્યા ત્યાગીને પિંગળા.

કેટલા જન્મની ભૂખ છે, પ્યાસ છે,
જાગરણ થાય તો થઈ શકે પારણાં.

રત્ન માણેકનો એક ખજાનો મળ્યો,
હાય, મેં હાથથી ના મૂક્યા કાંકરા.

શે’ર માથા ઉપરથી ગયો કેમ કે,
તેં ‘કૂવાકાશ’માંથી ગણ્યા તારલા.

‘સૂર’ નિ:શબ્દ ને ગાય પણ શી રીતે ?
એ જ વાતે કરે શબ્દ વિચારણા.

– સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

Advertisements

5 thoughts on “વિચારણા

  1. સહેજ અર્થઘટનમાં અઘરી પણ ઉમદા ગઝલ.. !!

    દરેક શે’ર મનનીય થયા છે

  2. ખુબ માર્મિક, સમજવાં જેવી રચના.
    સરયૂ પરીખ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s