બીડી પાઇ દે

બગાસું ખાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!
હું ઊંઘી જાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!

ધુમાડામાં બધી ચિંતા ફૂંકી દેવાની ચિંતામાં
ધુમાડો થાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!

જતું જે અન્યના ઘર બાળવા માટે એ ટોળામાં
હું યે જોડાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!

થયો હું એટલો અઘરો કે ખુદને પણ ન સમજાઉં
વધુ ગૂંચવાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!

મરણ પાસે ઝૂકી પડવા મને છંછેડે પીડાઓ
હું છંછેડાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!

એ લોકો અર્થ સગપણનો સુદ્ધા વિસરી ગયેલા છે
હું યે વટલાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!

– રમેશ પારેખ

Advertisements

4 thoughts on “બીડી પાઇ દે

  1. બીડી તલબનું પ્રતીક છે. જીવનમાં કેટલીય એષણાઓ (તલબો)અધુરી રહી જતી હોય છે ને માનવી તો સંસારના વ્યવહારોનો માર્યો કેટલીય ભુલામણીમાં ને ભુલામણોમાં યોજાઈ–પરોવાઈ જતો હોય છે ! ને ધુમાડો થઈ જતાં પહેલાં ખુદ ધુમાડાને જ વશ કરી દેવાની આ એકધારી રજુઆત, માગણી કેવી વીશીષ્ટ બની રહી છે !!

  2. વાહ “તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!” મજાની અને લાંબી રદ્દીફમાં કહેવાયેલી મજાની ગઝલ

    થયો હું એટલો અઘરો કે ખુદને પણ ન સમજાઉં
    વધુ ગૂંચવાઉં તે પહેલા તું બીડી પાઇ દે, સાકી.!

    ક્યા બાત !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s