જોઈ લઉં

પ્રેમ તારો હર પ્રકારે જોઈ લઉં,
ચમકીલું ઝાકળ સવારે જોઈ લઉં.

હેમખેમ પાછી ફરે કે ના ફરે,
નાવ એક નજર કિનારે જોઈ લઉં.

પ્હોચવું મૂશ્કેલ તારા ઘર સુધી,
દુરથી બસ એ વિચારે જોઈ લઉં.

તે બનાવ્યો છે મને મહેમાન, પણ
શું વ્યવસ્થા છે ઉતારે જોઈ લઉં.

કોઇ બેઠું વેચવા સપના મફત,
ભાવ શું ચાલે બજારે જોઈ લઉં.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements

6 thoughts on “જોઈ લઉં

 1. પ્હોચવું મૂશ્કેલ તારા ઘર સુધી,
  દુરથી બસ એ વિચારે જોઈ લઉં
  સરસ ગઝલ.
  સરયૂ

 2. કોઇ બેઠું વેચવા સપના મફત,
  ભાવ શું ચાલે બજારે જોઈ લઉં.
  વાહ, માનવી આખરે ભાવતાલ શીખી ગયો! 🙂

 3. બાહ મજાની ગઝલના મને ગમી અયેલ શૅર

  હેમખેમ પાછી ફરે કે ના ફરે,
  નાવ એક નજર કિનારે જોઈ લઉં.

  કોઇ બેઠું વેચવા સપના મફત,
  ભાવ શું ચાલે બજારે જોઈ લઉં.

  ક્યા બાત !!!

 4. કોઇ બેઠું વેચવા સપના મફત,
  ભાવ શું ચાલે બજારે જોઈ લઉં.

  વાહ.. પ્રવીણભાઈ, હવે તમારી જબરદસ્ત હથોટી ગઝલ પર બેસી ગઈ છે.
  પ્રતિષ્ઠિત સામયિકોમાં છપાવા મોકલો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s