હવે બેસી નથી રહેવું

બધું મનમાં દબાવીને હવે બેસી નથી રહેવું.
ફરી ગરદન ઝુકાવીને હવે બેસી નથી રહેવું.

સમરનો શંખ ફૂંકો, જંગ છે અસ્તિત્વ માટેનો.
ફકત બાંયો ચડાવીને હવે બેસી નથી રહેવું.

કલમ ઊંચકી શકું છું તો સુદર્શન પણ કરીશ ધારણ.
બધા શસ્ત્રો છુપાવીને હવે બેસી નથી રહેવું.

નર્યા ઉપદેશની વાતો ત્યજીને કર્મ કરવા છે.
અહીં ધૂણી ધખાવીને હવે બેસી નથી રહેવું.

ભાર્ગવ ઠાકર

Advertisements

3 thoughts on “હવે બેસી નથી રહેવું

  1. ધૂણી ધખાવીને હવે બેસી નથી રહેવું……wah kavi….very nice…enjoyed your gazal….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s