માણસ થવું

રોજ દિલમાં થાય કે સાલસ થવું,
ખૂબ અઘરું છે અહીં માણસ થવું.

મુગ્ધતા જેવુ મનોમન પામવા,
લોહીમાં રોમાંસની કાનસ થવું,

સંત તુલસીદાસની ચોપાઈ છું,
કોઈ કલરવતા તીરે સારસ થવું.

પાતળા સંકલ્પથી જીવવું પડે,
સૌમ્યતા અજવાળવા ફાનસ થવું.

હાથ જોડીને ઊભો એમ જ ‘કિશોર’
કંઇં કશુંયે માંગતા ફારસ થવું.

– ડો. કિશોર મોદી

Advertisements

10 thoughts on “માણસ થવું

  1. મુગ્ધતા જેવુ મનોમન પામવા,
    લોહીમાં રોમાંસની કાનસ થવું,

    વાહ કિશોરભાઈ , એકદમ અધિકૃત ગઝલ, ભાવના અને સંવેદન થી ભરપુર.

  2. પાતળા સંકલ્પથી જીવવું પડે,
    સૌમ્યતા અજવાળવા ફાનસ થવું… વાહ ખૂબ ગમ્યું..!!

    આખી ગઝલ અર્થપૂર્ણ આયામ સ્થાપિત કરે છે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s