ખાલી થયો છું

હવે એમ લાગે છે ખાલી થયો છું,
યુગોથી હું ખુદને ઉલેચી રહ્યો છું.

નથી કોઈ અફસોસ છૂટી ગયાનો,
ન’તી મરજી તારી એ સમજી ગયો છું.

ટકેલી રહે શ્રદ્ધા લોકોની માટે,
મને હું ખુદા જેમ અઢળક ફળ્યો છું.

બરફ જેમ કાયમ ન થીજી શક્યો છું,
છે થોડાક કિસ્સા હું જેમાં દડ્યો છું.

જગતના હિતો પણ મેં ધ્યાને ધર્યા છે,
ચલાવીને રથ હું તો યુદ્ધો લડ્યો છું.

હું કડવો જ લાગ્યો છું આરંભમાં દોસ્ત,
ગળી જઈશ તો લાગશે હું ગળ્યો છું.

કટોરે ભળેલો હતો હું જ ક્યારેક,
ને ક્રોસે કદી ચોક વચ્ચે ચડ્યો છું.

– જિગર ફરાદીવાલા

4 thoughts on “ખાલી થયો છું

 1. એમ લાગે ખાલી થયો છું…. khali thavu pan jaruri chhe….sundar gazal…..

 2. દરેક શે’ર… અર્થપૂર્ણ અને ઉમદા થયા છે..

  સુંદર ગઝલ.. !!

 3. जीवतरने समजावती अेक मननीय उमदा गझल मारा कविश्री ने दिली अभिनंदन

 4. વાહ આખી ગઝલ મજાની થઇ છે.

  મને ગમી અયેલો શૅર

  હું કડવો જ લાગ્યો છું આરંભમાં દોસ્ત,
  ગળી જઈશ તો લાગશે હું ગળ્યો છું.
  ક્યા બાત !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s