લાગે છે

અશ્રુઓ ધારદાર લાગે છે,
લાગણીની કતાર લાગે છે.

સ્વપ્નની જાળને બિછાવીને,
રાત થઇ ગઇ ફરાર લાગે છે.

ના ગમે તમને જો રહું છું ચૂપ,
બોલું કંઇ તો પ્રહાર લાગે છે?

રાહ સાચી મળી છે મંઝિલની,
મારો બેડોય પાર લાગે છે.

દર્દનો મેં કર્યો ‘પથિક’ અભ્યાસ,
આ ગઝલ સારવાર લાગે છે.

– જૈમિન ઠક્કત ‘પથિક’

Advertisements

4 thoughts on “લાગે છે

  1. મત્લાના કાફિયા ‘ઉલા’નો ‘સાની’માં એમ ઉપર નીચે કરો તો?

    સારી રચના. મક્તા પણ સરસ.

  2. ના ગમે તમને જો રહું છું ચૂપ,
    બોલું કંઇ તો પ્રહાર લાગે છે?… વાહ .. સુંદર સરસ ગઝલ…

    કીર્તિકાન્તભાઇનું સૂચન વિચારવા યોગ્ય ગણાય.. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s