આગ છે

એક ભીના સંસ્મરણની આગ છે,
હોડમાં મૂકેલ આખો બાગ છે.

રાહ તારી હું હવે જોતી નથી,
તોય લાગે, ક્યાંક બોલ્યો કાગ છે.

હું અવશ અટકી પડું તારા વગર,
આ અધૂરા લોક કહે છે, ચાગ* છે.

ચાલને મેળે મળીશું મનભરી,
ભીડમાં એકાંત જેવો લાગ છે.

શાંત સ્વર છે, શાંત છે વાતાવરણ,
ના મિલનનો, ના વિરહનો રાગ છે.

હાશ, નજરું કોઇની ના લાગશે,
હાશ, કે મારી ચુનરમાં દાગ છે.

– મીનાક્ષી ચંદારાણા

*ચાગ = લાડ, પ્યાર

4 thoughts on “આગ છે

  1. રાહ તારી હું હવે જોતી નથી,
    તોય લાગે, ક્યાંક બોલ્યો કાગ છે…. ખૂબ મજાનું

    ઉમદા ગઝલ

  2. ચાલને મેળે મળીશું મનભરી,
    ભીડમાં એકાંત જેવો લાગ છે.

    બહુ સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s