તો આવું

હદ બધીયે મિટાવ તો આવું,
તું ઇજન મોકલાવ તો આવું.

ભૂલી જા- દર્દ છે, ઉદાસી છે,
સ્વપ્ન આંખે સજાવ તો આવું.

રોજ તડકો હશે ને છાંયો પણ,
રોજ ઉત્સવ મનાવ તો આવું.

કોઇ દરકાર કે નથી પરવા,
આશ હૈયે જગાવ તો આવું.

રેડ-કાર્પેટ બિછાવ તોયે શું,
ભાવ થોડો બતાવ તો આવું.

-પ્રવીણ શાહ

Advertisements

6 thoughts on “તો આવું

  1. ભૂલી જા- દર્દ છે, ઉદાસી છે,
    સ્વપ્ન આંખે સજાવ તો આવું…….. વાહ સરસ ગઝલ… !!

  2. સરસ મિજાજ અને અનુભવ્દર્શન.

    પ્રવીણભાઈ, મત્લામાં “મિટાવ” ને બદલે “હટાવ” કરો તો કેવું?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s