વાર થઈ ને.!

મોટપ આ ભાર થઈને? તૂટી દરાર થઈને!
માણસપણું વહે છે, લ્યો અશ્રુધાર થઈને

કંઈ બાપ રોજ સાંજે, ના નોકરીથી આવે
મહિનાને અંતે આવે, ઘરમાં પગાર થઈને

જન્મે જો જીવ નાનો, વાહક હશે કલાનો
જગની કૃપાથી મરશે એ કામદાર થઈને

નભને જરૂરી ટેકો, દેવાનો લઈને ઠેકો
ઊભા છે કંઈક લોકો, જો ને! મિનાર થઈને

જીવે સતત મનુષ્યો, લઈ બાણ ને ધનુષ્યો,
ચાલ્યા જવાના અંતે, પળમાં શિકાર થઈને

કીધું તું સંભવામિ, પણ વાત કંઈ ન જામી!
જલ્દી પત્યું આ જીવન? યા તમને વાર થઈ ને!

– રઈશ મનીઆર

6 thoughts on “વાર થઈ ને.!

  1. નભને જરૂરી ટેકો, દેવાનો લઈને ઠેકો
    ઊભા છે કંઈક લોકો, જો ને! મિનાર થઈને… વાહ, કવિશ્રી.. !!

    ખૂબ મજાનાં અંતર લય સાથેના શે’ર.. અને ઉમદા ગઝલ.. !!

  2. કંઈ બાપ રોજ સાંજે, ના નોકરીથી આવે
    મહિનાને અંતે આવે, ઘરમાં પગાર થઈને

    ઉસ્તાદનો સરસ શેર.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s