ખાલી છે..!

આમ જુઓ તો ભરચક છે ને આમ જુઓ તો ખાલી છે,
પણ મારુ જીવન જાણે આકંઠ ભરેલી પ્યાલી છે.

જીવવા માટે મેં ક્યાં કોઈનું અવલંબન માંગ્યું છે,
એથી કહું કે આપણ ભઇલા હાથ વગરની તાલી છે.

ગામ કહે છે તારે ઘરથી કોઈ ના પાછું જાતું રે.. !
ચૂપ રહે તું મારી વાતે કેવો મૂંગો હાલી છે !!

હાથ હવે તું ભૂલ-ભૂલમાં પણ ના છોડીશ ઉપરવાળા,
મેં પણ તારા પ્રેમની દોરી કચકચાવી ઝાલી છે.

‘આનંદ’ મળતો જ્યારે જ્યાં પણ સહુની સાથે માણ્યો છે ,
ગમતી ક્ષણની મોજ મજા ક્યાં ખુદના ગજવે ઘાલી છે ?!

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

6 thoughts on “ખાલી છે..!

  1. સરસ કાફિયા સંગાથે મક્તા જામે છે દોસ્ત.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s