વાતો

કિતાબોમાં મુકેલા પીપળાના પાનની વાતો,
મળે છે માળિયેથી પણ કદી ચોગાનની વાતો.

મને ગમતી હતી જે ખુશ્બુ તે ગમતી વધારે થઇ,
મેં જયારે સાંભળી તારા મુખે લોબાનની વાતો.

આ હિંસા આ અશાંતિ એટલે અટકી નથી ક્યારેય,
કદી તલવાર પણ ક્યાં સાંભળે છે? મ્યાન ની વાતો

નથી ઉભા થયા કે જેમણે પગલું નથી માંડ્યું,
કહો કે ના કરે એ આખરી સોપાનની વાતો.

ઘણું સારું થયું એ છોકરાને પાંખ ફૂટી ગઈ,
ઘણી કરતો હતો એ છોકરો વિમાનની વાતો.

– ભાવિન ગોપાણી

Advertisements

6 thoughts on “વાતો

 1. મને ગમતી હતી જે ખુશ્બુ તે ગમતી વધારે થઇ,
  મેં જયારે સાંભળી તારા મુખે લોબાનની વાતો…. બહોત ખૂબ…!!

  ખૂબ સુંદર ગઝલ…!!

 2. નથી ઉભા થયા કે જેમણે પગલું નથી માંડ્યું,
  કહો કે ના કરે એ આખરી સોપાનની વાતો.

  Wah.. fine. Something new.

 3. આ હિંસા આ અશાંતિ એટલે અટકી નથી ક્યારેય,
  કદી તલવાર પણ ક્યાં સાંભળે છે? મ્યાન ની વાતો
  ખૂબજ સુંદર શૅર છે.

 4. બધા જ શેર સરસ.
  તેમાં આ તો શિરમોર ગણી શકાય.
  આ હિંસા આ અશાંતિ એટલે અટકી નથી ક્યારેય,
  કદી તલવાર પણ ક્યાં સાંભળે છે? મ્યાન ની વાતો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s