બાકી છે

અધૂરા કંઇક દેવા ના હજુ પણ દાવ બાકી છે,
રડી કકળીને કરવાની ઘણી યે રાવ બાકી છે.

નસીબે જે હશે તે ફૂટશે જળ કે પછી મૃગજળ,
પિપાસાની ગલીમાં ખોદવાની વાવ બાકી છે.

બધી અકબંધ પીડાઓ કરે ચિત્કાર વરસોથી,
ત્વચાની છેક અંદર દૂઝતા સૌ ઘાવ બાકી છે.

જહાજો એકબીજાનાં ચીલાને ચાતરી ચાલ્યા,
દીવાદાંડીને આધારે રહી એ નાવ બાકી છે.

અનુસંધાન પર અટકીને ઉભું છે હજું પ્રકરણ,
વળી એ વારતાને અંત દેવો સાવ બાકી છે.

નજરમાં જે વસ્યું તે તે વસાવ્યું છે ખજાનામાં,
પરંતુ એ જણસનાં પૂછવાનાં ભાવ બાકી છે.

ખભે લઇ ,ગાંઠ મારી એકલો જો જઇ શકે તો જા,
સ્મરણની પોટલીમાં ભાગ મારો લાવ..બાકી છે.

– પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

8 thoughts on “બાકી છે

 1. જહાજો એકબીજાનાં ચીલાને ચાતરી ચાલ્યા,
  દીવાદાંડીને આધારે રહી એ નાવ બાકી છે.

 2. નસીબે જે હશે તે ફૂટશે જળ કે પછી મૃગજળ,
  પિપાસાની ગલીમાં ખોદવાની વાવ બાકી છે.

  બધી અકબંધ પીડાઓ કરે ચિત્કાર વરસોથી,
  ત્વચાની છેક અંદર દૂઝતા સૌ ઘાવ બાકી છે…… વાહ,

  વધારે ગમતા શે’ર સાથેનીસુંદર ગઝલ…..

 3. નસીબે જે હશે તે ફૂટશે જળ કે પછી મૃગજળ,
  પિપાસાની ગલીમાં ખોદવાની વાવ બાકી છે.
  ખૂબજ સરસ ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s