ખુમાર વાવીશું

એક બે નહિ અપાર વાવીશું ,
આ હવામાં વિચાર વાવીશું

જ્યાં કદીયે કશું નથી ઊગ્યું,
એ જગાએ ખુમાર વાવીશું

નાત તડકાની છો થતી દુશ્મન,
એક વડલો ધરાર વાવીશું .

રાહ તારી ફરી ફરી જોવા,
આંખમાં ઇન્તેજાર વાવીશું

જીદ કરી છે જો વાવવાની તો,
સાવ થઇને ખુવાર વાવીશું

પથ્થરો તોડીને ઊગી નીકળે,
સઘળું યે ધારદાર વાવીશું

આ જગતના ખૂણે ખૂણે ‘રાકેશ’,
લાગણીની જુવાર વાવીશું

– રાકેશ હાંસલિયા

6 thoughts on “ખુમાર વાવીશું

  1. વાહ કવિ ! આવી જ સુંદર ગઝલો વાવતા રહો એવી શુભેચ્છા.
    પથ્થરો તોડીને ઊગી નીકળે,
    સઘળું યે ધારદાર વાવીશું

  2. નાત તડકાની છો થતી દુશ્મન,
    એક વડલો ધરાર વાવીશું .વાહ……… અદભૂત અભિવ્યક્તિ… !!

    આખી ગઝલ મસ્ત થઈ છે..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s