વિસ્તરી ગયું

પાન પીળું ડાળ પરથી જ્યાં ખરી ગયું,
એ પછીથી વૃક્ષ તો સૂનુ પડી ગયું.

સૂર્ય ઊગ્યો ને અચાનક આ શું થઇ ગયું!
સ્વપ્ન જોયું’તું, નજર સામે ઊગી ગયું!

જ્યારથી તમને મળ્યો છું ત્યારથી મને,
શ્વાસ લેવાને સબળ કારણ મળી ગયું.

બુંદ ઝરણાથી પડ્યું એકાદ ને પછી,
કોણ જાણે કઇ તરફ જઇ વિસ્તરી ગયું.

ગર્વ પીંજરને હતો જે પંખી પર સદા,
એ જ પંખી પીંજરૂ તોડી ઉડી ગયું.

જોઇ તમને આવતાં સામે ‘પથિક’ પછી,
જે હતું તોફાન મનમાં, એ સમી ગયું.

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

6 thoughts on “વિસ્તરી ગયું

 1. બુંદ ઝરણાથી પડ્યું એકાદ ને પછી,
  કોણ જાણે કઇ તરફ જઇ વિસ્તરી ગયું.

  બહુ સરસ. મક્તામાં સમી નહિ શમી જોઈએ.

 2. ગર્વ પીંજરને હતો જે પંખી પર સદા,
  એ જ પંખી પીંજરૂ તોડી ઉડી ગયું.
  ye bat he…

 3. vaah kya baat hai
  પાન પીળું ડાળ પરથી જ્યાં ખરી ગયું,
  એ પછીથી વૃક્ષ તો સૂનુ પડી ગયું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s